Tarama Kategorisi

Samanyolu ve Dış Uzay

Kara Delik Nedir

Kara Delik Nedir ? Nasıl Oluşurlar ? Kara deliğin tanımını kısaca yapmak gerekirse, kara delik; uzayda bulunan, hiçbir madde ya da radyasyonun dahi kaçamayacağı büyük kütleçekim alanlarıdır. Kara delikler aslında ölmüş olan yıldızlardır.…

Holografik Evren

Kabul ediyoruz, üç boyutlu evrenimizin aslında iki boyutlu uzayda bir izdüşüm olabileceği fikri kulağa tuhaf geliyor. Ancak holografik evren teorisinin bazı destekçileri var ve teorinin doğru olup olmadığını hala bilmiyoruz. Bu teori,…

Yıldız, Gezegene Karşı

Yıldızla gezegen arasındaki ana fark, oluşma biçimlerindendir. Yıldızlar, kütle çekim kuvveti yüzünden içe çöken büyük gaz bulutlarından oluşur. Bu, dönen bir küre oluşturur, o da döndükçe etrafındaki buluttan daha fazla gaz çeker ve…

Thorne-Zytkow Yıldızları

Ölmek üzere olan devasa bir yıldızın kendinden daha küçük ölü bir yıldızı yutmasıyla oluşan yıldızlara Thorne-Zytkow Yıldızları denir. 1975'te fizikçi Thorne ile gökbilimci Anna Zytkow, ölmek üzere olan devasa bir yıldızın kendinden daha…

Pulsarlar (Atarcalar)

Pulsarlar (atarcalar) evrenin en güvenilir zaman ölçüm yöntemi olabilir. Bu çökmüş nötron yıldızları (bir zamanlar devasa kütleliyken süpernova oluşumuyla yok olmuş yıldızların süper yoğun çekirdekleri) yoğun radyasyon ışınlarını ve güçlü…

Wolf-Rayet Yıldızları

Wolf-Rayet yıldızları, evrimlerinin ileri aşamasında olan ve yıldız rüzgarı sebebiyle çok yüksek oranda kütle kaybeden yıldızlardır. Genellikle Güneş'in 20-25 katından daha büyük kütlelere sahip olup, oldukça nadir nesnelerdir. Wolf-Rayet…

Evren’deki Yıldız Sayısı

"Evren'deki  yıldız sayısı, Dünya'daki bütün kumsallardaki kum taneciklerinin sayısından fazla." Bu iddiayı, Amerikalı gök bilimci Carl Sagan, 1980'lerin en çok izlenen televizyon şovlarından birisi olan Cosmos'da dile getirmişti. Peki bu…

İmkansız Yıldızlar

Gökbilimciler zaman zaman tüm kuralları yıkan ve onları, uzun zamandan beri kabul gören kuramları baştan düşünmeye zorlayan İmkansız Yıldızlar gözlemliyorlar. 2011'de Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) bilim insanları bu türden bir keşifte…

Kozmik Işınlar

Kozmik ışınlar uzayda son derece yüksek hızda yolculuk yapan, yüksek enerjili ve kaynağı Güneş Sistemi'mizin dışı olan parçacıklardır. Bunlar Dünya yüzeyine nadiren sağlam olarak ulaşabiliyor ve genelde üst atmosferdeki gazlarla…

Hepimiz Yıldız Tozuyuz!

En küçük element olan hidrojen büyük patlamadan sonra büyük miktarda oluşmuştur. Bu sırada ayrıca helyum, lityum ve berilyum da ortaya çıkmıştır. Daha ağır elementleri ortaya çıkartmak için daha yüksek miktarda enerji gerekiyordu. Hidrojen…