Türkiye’de En Çok Kazanan 5 Mühendislik Dalı

27

Türkiye’de en çok kazanan 5 mühendislik dalı nelerdir? Mühendis; teknik, matematiksel, ekonomik ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur. Mühendis, büyük ölçekli, karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için çeşitli sahalarda görev alır. Mühendis Maaşları 2023

Şubat 2023 yılı fiyatları güncellenmiştir. Sayfamızın en alt kısmında devlet kurumunda yeni başlayan bir mühendisin alacakları ve kesintileri ile ilgili net bilgilere tablo olarak ulaşabilirsiniz. Türkiye’de En Çok Kazandıran Mühendislik Dalları için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de En Çok Kazandıran Mühendislik Dalları 

Bilgisayar Mühendisi

Bilgisayar mühendisi çip, analog sensör, devre kartı, klavye, modem ve yazıcılar dahil olmak üzere bilgisayar donanım ve ekipmanlarının araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesinden sorumludur. Bilgisayar mühendisi, bilişim sistemleri yöneticiliği, bilgisayar sistemleri analisti ve yazılım uygulamaları geliştiriciliği gibi farklı sahalarda uzman olabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 62.500,00$ – 155.000,00$

Bilgisayar Mühendisi Ne İş Yapar?

Mevcut teknoloji ve test araçlarını kullanarak düzenli donanım testleri gerçekleştirmek,

Yeni ve yeniden yapılandırılmış anakartlar için doğrulama testi gerçekleştirmek,

Düzenli bakım faaliyetleri gerçekleştirmek ve bilgisayar donanımı sorunlarını gidermek,

Mevcut bilgisayar ekipmanını güncellemek ve yeni teknolojiyi eski ekipmanlara entegre etmek,

Yeni mobil uygulamalar oluşturmak için yazılım geliştirme ekibi ile işbirliği içerisinde çalışmak,

Dahili ağ fonksiyonları ve herhangi bir internet özellikli uygulama kullanımı için yönetici personeline teknik destek sağlamak,

Potansiyel bilgisayar korsanlık tehditlerinden korunmasını sağlamak için şirketin bulut depolama hesaplarını kontrol etmek,

İhtiyaçları öngörmek ve gerektiğinde yedek donanım ekipmanını tedarik etmek.

Elektrik Elektronik Mühendisi

Elektrik elektronik mühendisleri, elektrik motorları, radar ve navigasyon sistemleri, iletişim sistemleri veya elektrik üretim ekipmanı gibi elektrikli ekipmanların tasarımını geliştirir, test eder ve denetler. Elektrik mühendisleri ayrıca otomobil ve uçakların elektrik sistemlerini de tasarlar.

Elektrik Elektronik Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 77.000,00$ – 145.000,00$

Elektrik Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar?

Yeni sistemler, devreler ve cihazlar tasarlamak veya mevcut teknolojiyi geliştirmek,

Teknik performansı geliştirmek amacıyla, parça ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için uygulama ve modifikasyonlar geliştirmek,

Elektrik sistemi gereksinimlerini, kapasitesini ve maliyetini belirlemek,

Elektrikli ekipmanların doğrudan imalatı, kurulumu ve testini gerçekleştirmek,

Elektronik bileşen ve ekipmanlar için bakım ve test prosedürleri oluşturmak,

Güvenlik standartlarına ve geçerli yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak için elektronik ekipman, araç ve sistemleri denetlemek,

Ürün geliştirmek için elektrik gücünü kullanmanın yeni yollarını tasarlamak,

Tanımlanmış ürün geliştirme süreçlerini takip etmek ve teknik raporlar yazmak,

Güvenlik düzenlemelerinin yerine getirildiğinden emin olmak.

Fizik Mühendisi

Fizik mühendisi, maddelerin yapısı ve aralarındaki etkileşimi inceler. Teorik modelleme, analiz ve deneyler yoluyla bulgularını teknolojiye uygular. Bilimsel ve endüstriyel teknolojinin tasarımında matematiği ve fizik verilerini kullanır.

Fizik Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 75.000,00$ – 155.000,00$

Fizik Mühendisi Ne İş Yapar?

Demir, çelik, bakır ve krom gibi endüstriyel hammadde üreten tesislerde, fiziksel metotlarla çabuk ve hassas kalite kontrolü yapmak,

İlaç endüstrisinde moleküler düzeyde geliştirme çalışmaları yapmak,

Nükleer güç santrallerinde araştırma, işletim, denetim işlerini yürütmek ve radyasyon emniyetini sağlamak,

Radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi alanlarda radyolojik cihazların kalite kontrol programlarını oluşturmak,

Radyo, televizyon ve GSM sistemlerinde gerekli tasarım ve yapım işlemlerini gerçekleştirmek; sinyalizasyon ve algılayıcılar için gerekli testleri yapmak,

Teknolojide kullanılan malzemelerin özellikleri ve veriminin belirlenmesi için test çalışmaları yürütmek,

Test yapımında kullanılması için prototip ürün ve sistemler oluşturmak,

Teknik rapor, makale ve patent yazımında rol almak,

Araştırma verilerini raporlayıp, teknik ekip ve yöneticilere sunum yapmak,

Yeni teknik konsept veya pazarları tanımlamak ve takip etmek.

Gemi İnşa Mühendisi

Gemi inşa mühendisi; bulunan sivil ya da askeri deniz araçlarının yapımından (yat, denizaltı, gemi, platform ve açık deniz yapıları vb.), kısaca tersanelerde gemi yapımından sorumlu olan kişidir. Bu alanda imza yetkisine sahiptir.

Gemi İnşa Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 63.000,00$ – 138.000,00$

Gemi İnşa Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşa edilecek geminin çizimlerini hazırlamak,

Yenilenecek gemileri belirlemek,

Onarımı yapılması gereken, yenilecek olan ve inşa edilmesi gereken gemiler için uluslararası kural ve kanunlara uygun olarak plan ve proje hazırlamak,

İnşa edilmesi planlanan gemide kullanılacak olan teçhizat, makine ve malzemelerin seçimini yapmak,

Dayanıklılık ve diğer hususlar öncülüğünde mühendislik hesapları çıkarmak,

İstenilen ölçü ve şekillerde gemi yapmak,

Gemilerin her türlü bakım ve onarım işlerini yürütmek.

Gemi Makine Mühendisi

Her türlü deniz taşıtının ve gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, mekanik ve elektrik teçhizatının, pompaların, dümen dişli mekanizmalarının, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin projelerini yapan ve projelerin işletmesiyle ilgili işleri planlayarak yürütülmesinden sorumlu olan kişilere gemi makine mühendisi denir.

Gemi Makine Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 83.000,00$ – 168.000,00$

Gemi Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Yeni inşa edilecek, onarımı ya da bakımı yapılacak gemilerin projelerini düzenler. Ayrıca hazırladığı projelerin ya da taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar.

Çalışacağı geminin genel planına ve uluslararası standartlara uygun makine, araç ve gereç seçimlerini yapar.

Geminin mühendislik hesaplarını yaparak, gerekli malzeme alımı için aranan nitelikleri belirler.

Hazırladığı projelere göre işletim, yapım ve onarım işlerini yürütür.

İnşaat Mühendisi

İnşaat mühendisi; yol, bina, havaalanı, tünel, baraj, köprü, kanalizasyon, arıtma sistemleri dahil olmak üzere büyük inşaat projeleri ve sistemlerini inşa eder. İnşaatı yapan ya da gerektiğinde yıkan inşaat mühendisi, inşaatta kullanılacak malzemeleri belirler. Ve o malzemelerin maliyetlerini hesaplar. Aynı zamanda işçilerin güvenliğini de sağlar. Bazı inşaat mühendisleri büroda çalışarak proje çizer, bazı inşaat mühendisleri de şantiyede çalışarak inşaatın yapımında görev alır.

İnşaat Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 42.000,00$ – 95.000,00$

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, yapıların bütçe dahilinde ve planlanan zamanda tamamlanmasını sağlamak,

Saha incelemeleri de dahil olmak üzere teknik ve fizibilite çalışmaları yapmak,

İşçilik, malzeme ve ilgili maliyetleri hesaplayarak proje bütçesini belirlemek,

Temelin yeterliliğini ve sağlamlığını belirlemek için toprak testini gerçekleştirmek ve değerlendirmek,

Projenin, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmak,

Projenin sürdürülebilirliğini ve çevresel etkilerini değerlendirmek,

Detaylı tasarımlar geliştirmek için bir dizi bilgisayar yazılımı kullanmak,

Müşteri, mimar ve taşeronlar da dahil olmak üzere çeşitli profesyonellerle birlikte çalışmak,

Kamu kurumu ve planlama kurumlarına raporlama yapmak.

Maden Mühendisi

Maden mühendisi, maden sahalarının fizibilitesini, güvenliğini ve üretkenliğini değerlendirmekle sorumludur. Yüzey ve yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını planlar ve yönetir.

Maden Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 51.000,00$ – 110.000,00$

Maden Mühendisi Ne İş Yapar?

Kömür, taş ve çakıl gibi metalik cevherler veya metalik olmayan maddelerin yerlerini belirlemeye yönelik araştırmalar yürütmek,

Bulunan maden sahalarının ticari fayda potansiyelini değerlendirmek,

Güvenlik, işletme maliyetleri, maden derinliği ve çevre tabakaları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak mineralleri çıkarmak için yöntemler belirlemek,

Kullanılan ekipmanın güvenli olduğundan emin olmak,

Yıllık bütçe raporlarını oluşturmak için iş gücü gereksinimlerini, ekipman ihtiyaçlarını ve işletme maliyetlerini analiz etmek,

Yönetim birimi ve teknik kadroyla birlikte çalışmak ve kendilerine danışmanlık yapmak,

Operasyonların sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olmasını sağlamak,

Çevre ile ilgili problemleri çözmek için maden mühendisliği bilgilerini uygulamak.

Makine Mühendisi

Makine mühendisi, temel fizik kanunları ve diğer disiplinlerin prensipleri ile bir enerji türünü bir diğerine çeviren makineler üzerine çalışır. Sanılanın aksine elektronik cihazlar olan bilgisayar gibi aletler makine mühendisinin çalışma alanında yer almaz. Makine mühendisleri genellikle uzmanlık alanlarına göre farklı şirket, özel kurum, fabrika ya da kamu kurumlarında çalışır. Statik, dinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet, makine dinamiği, robotik ve motorlar gibi temel bilgileri kullanırlar.

Makine Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe:17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 45.000,00$ – 115.000,00$

Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

En ucuza yöntemler ile en kaliteli ürünü ortaya çıkarmak,

İş sağlığı ve güvenliğini en önde tutmak,

Mekanik ve enerji dönüşümü üzerine yeni bilgileri takip etmek,

Temel hesaplamaları yanlışsız ve eksiksiz yapmak,

Kendisi ile çalışan personelin sevk ve idaresi ile ilgilenmek,

Süreç iyileştirme, verim artırma ve maliyet azaltma gibi konular üzerinde çalışmak.

Matematik Mühendisi

Matematik mühendisi; bankacılık ve endüstri gibi sektörlerde meydana gelen ya da gelebilecek olan problemleri analiz eder, sorunların matematik yolu ile çözüm yollarını arayan, geliştiren kişiye verilen mesleki unvandır.

Matematik Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 25.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 55.000,00$ – 135.000,00$

Matematik Mühendisi Ne İş Yapar?

Problemlerin çözümleri için farklı yöntemler geliştirmek,

İş alanında meydana gelen problemlerin matematiksel modüllerini oluşturmak,

Matematiksel analiz yapmak,

Problemleri çözmek ve yorumlamak,

Problem çözmede farklı bilgisayar ve bilgisayar programlarından faydalanmak,

Teorik çalışmalarını uygulama alanına dökmek adına çalışmalar yapmak,

Temel olarak finans ve yazılım alanlarında kendilerini geliştirerek, iş yerindeki çözümleri bu alanlarla birleştirmek,

Mesleki anlamda personel eğitimleri düzenlemek,

Problemlerin çözümleri için farklı yöntemler geliştirmek,

Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi alanında çalışmak,

Gerektiğinde bilgisayar laboratuvarı gibi alanlarda çalışma göstermek.

Yazılım Mühendisi

Yazılım mühendisliği (Software Engineering), yazılımlarla ilgilinen bir bilim dalıdır. Bu bilimin temsilcileri olarak yazılım mühendisleri, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak yazılımın gereksinimlerini, tasarımını ve yapısını inceler ya da programlama dillerini kullanarak yazılımı meydana getirirler.

Yazılım Mühendisi Maaşları

⇒ Kamu: 16.851,00₺ ve üzeri yıla göre

⇒ Kariyer.net: 14.250,00₺ – 35.500,00₺

⇒ 5 Yıl Ve Üzeri Tecrübe: 17.500,00₺ – 35.000,00₺

⇒ Yurt Dışı (Yıllık): 87.500,00$ – 162.000,00$

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar?

Yazılımları kullanacak kişilerle etkileşim kurarak onların ihtiyaçlarını anlamaya ve analiz etmeye çalışır,

En doğru uygulamayı tespit ederek yazılımı planlar,

Yazılımın kodlama aşamasında programcılar ile beraber çalışır,

Yazılım kullanıcıya sunulduktan sonra gerekli eğitimler ve kullanım sırasında oluşabilecek sorunlarla ilgilenir.

Türkiye’de en çok kazanan 5 mühendislik dalı

Türkiye’de En Çok Kazanan 5 Mühendislik Dalı
Türkiye’de En Çok Kazanan 5 Mühendislik Dalı

Türkiye’de en çok kazanan 5 mühendislik dalı

Kamu Çalışanı Mühendis Maaş Hesaplaması

8. derece Mühendis

Kamuda Yeni Başlayan Mühendisler
istihaklar Toplamı19,565.58 ₺
Kesintiler Toplamı-2,714.58 ₺
Net Maaş16,851.00 ₺

5. derece Mühendis

5 yıl kamuda çalışan bir mühendis
İstihaklar Toplamı22,756.23 ₺
Kesintiler Toplamı-3,052.99 ₺
Net Maaş19,703.24 ₺

3. derece Mühendis

15 yıl kamuda çalışan bir mühendis
İstihaklar Toplamı24,151.75 ₺
Kesintiler Toplamı-3,223.05 ₺
Net Maaş20,928.70 ₺

Açıklama

Kamu: Maaşlar kurumdan kuruma değişkenlik göstermektedir. Prim, ikramiye, fazla çalışma vb. hiçbir eklenti maaş tutarına eklenmemiştir. Bir yıllık mühendis baz alınarak hesaplanmıştır.

Kariyer.net: Kariyer.net sitesine üye çalışanların paylaştıkları maaş verilerine dayanarak oluşturulmuştur.

5 Yıl Ve Üzeri Tecrübeli: Özel sektörün kariyer sitelerinde aranan personel maaşları önerilerine ve araştırma şirketlerinin 2022 maaş beklentileri verilerine dayanarak oluşturulmuştur.

Yurt Dışı (Yıllık): Dünyanın önde gelen iş kariyer siteleri verilerinden elde edilmiştir.

Türkiye’de en çok kazanan 5 mühendislik dalı

Kaynak: Nkariyer, Kariyer.net, Muhendisbeyinler, Ulusal Haber Siteleri, Türkiye’de en çok kazanan 5 mühendislik dalı

27 Yorumlar
 1. Semih diyor

  Uzun bir süre işlevini kaybetmeyecek güzel meslekler hepsi bu sektörlerde çalışanlar gerçekten iyi paralar kazanıyor

 2. İbrahim diyor

  Her yıl binlerce öğrenci mezun oluyor fakat iş sıkıntısının en az olduğu meslekler bunlar

  1. Çetin BICAKCI diyor

   Teknik meslek her açıdan iyidir efendim.

 3. kadir turan diyor

  peki ya endüstri mühendisliği?

  dgs ile bilgisayar müh veya endüstri müh. bölümünü seçmek istiyorum. karar verirken zorlanıyorum. maaş konusunda hangisi daha iyiyse, iş bulması en kolay olan hangisiyse falan arada derede kaldım yardım edin

 4. Mücahit diyor

  İş rahatlığı bakımından bilgisayar mühendisliği diğerlerinden bir adım önde. Gemi makine mühendisi olsanız 6 ay yada 1 sene gurbettesiniz eşinizi çocuğunuzu göremiyorsunuz. Kazanç güzel ama iş zor. Aynı şekilde inşaat mühendisleri de bir şantiyeden diğerine koşuyor genelde. Yerin yurdun belli değil, aileni de peşinden sürüklüyorsun yada uzaktan bir hayat yaşaman gerekiyor gurbette.

 5. Sergen diyor

  Yazılım alanında çalışanlar eğer başarılı olursa direkt olarak kendilerine ait havuzlu villalarda yaşıyorlar diye bir algı var. Evet böyle bir şans var ama çok emek gerektiriyor. Sadece güzel bir fikir bulmak yetmiyor onun farklı olması ve gerçekleşmek için gece gündüz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar sanıldığı kadar kolay değil kısa yoldan zengin olmak hayal sadece.

 6. Kaan diyor

  İnşaat mühendisi yada Makine, Elektrik Elektronik mühendisleri de bilgisayar başından para kazanabilir. Sadece bilgisayar mühendislerine özel bir durum değil rahat ortamda çalışmak. Bu mühendislik dalları da proje çizerek çok güzel paralar kazanabiliyorlar evden yada bir ofis açarak. Proje işlerinde de güzel paralar var.

 7. Karadeniz61 diyor

  Listede yer verilmemiş ama harita mühendisleri de iyi para kazanıyorlar. Bu mesleğe fazla rağbet yok çünkü işini iyi yapanların aldığı meblağlar bilinmiyor. Birde şantiye hayatı sürekli o zor gelebilir. Yurtdışı özellikle bir gökdelen, köprü ve benzeri şantiyelerde ölçü alımlarında harita mühendisi hatta teknikerleri, topograf, şenör dahil iyi paralar kazanabiliyorlar. Bu işlerde ölçü çünkü işin akışı için çok önemli.

 8. Cansu01 diyor

  Metro inşaatlarında çalışan mühendislerde birde erken emeklilikten faydalanma durumu oluyor maaşın dışında. Maaşları da iyi oluyor zor şartlarda çalıştıkları için yer altında ama birde yıpranma payı olarak emekliliği erken haketme gibi bir avantajınız doğuyor arkadaşlar.

 9. Selim diyor

  Genç mühendislere ve okuluna devam eden mühendis adaylarına tavsiyem; ilk 5 yılınızda tecrübe kazanmaya bakın ve ben mühendis oldu demeyin iş hayatında 5 yılı devirmeden. Okuldaki pratik tecrübe önemli olabilir ama iş hayatında edindiğiniz tecrübe olmadan yarım kalmış olacaksınız.

 10. Özkan 16 diyor

  Arkadaşlar bir iş yerinde genelde başladığınız maaş nasılsa aynı şekilde ilerliyor skalanız. Eğer yüksek maaş ile başlarsanız güzel ama düşük maaşla başlarsanız ne hikmetse artmıyor. İlk iş yerinizde sanki sizi hep dünkü çocuk gibi görüyorlar. Basamak olarak kullanmak tabiri ne kadar şık olmasada; ilk girdiğiniz iş yerinde bilgi birikimi edinmelisiniz. Okul gibi görüp kendinizi geliştirin. Güveniniz olduktan sonra ve bir alanda uzmanlaştıktan sonra daha iyi iş fırsatlarını kollamanız gerekiyor.

 11. Mehmet Aysel diyor

  Ben şu an lise 3 öğrencisiyim yazılım yada gemi makine mühendisi olmayı düşünüyorum ve yurt dışı maaşı varya yıllık dediğimiz o nasıl olacak yurt dışındamı (Amerika gibi) okumak gerekiyor yoksa ordamı işi çalışmak gerekiyor ve bana azcık bilgi verirmisiniz bu mesleklerle ilgili neyin iyi olması gerek çok zormu nasıl duyguların ön plana çıkması gereyor ( sabır gibi) vb.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

G-B0ZQSMMP2T