Tarihin En Büyük Savaşları

0

Şüphesiz, tarihin en büyük savaşları dışında yine tarihte bir çok savaş oldu. Ama bunların içinde öyle savaşlar vardı ki sonuçları farklı olsaydı şuan çok ama çok farklı bir tarih konuşuyor olacaktır. Tarihin en büyük savaşları dünyanın gidişatını çok büyük ölçüde değiştirmiştir.  Birçok savaş var listeye eklenebilir şekilde fakat biz en büyüklerini işleyeceğiz.

Tarihin en büyük savaşları dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşse de, savaşları okuduğunuz zaman bir çoğunun çok bildiğimiz bir coğrafya da yaşandığını göreceksiniz.

Tarihin En Büyük Savaşları 

1 –  Maraton Savaşı ( Pers – Spartalılar  Savaşı ) MÖ 480 

Mö 480’de daha güçlü filoları ve kıtalarıyla Antik Yunan‘a saldırıya geçen Persler karşısında Yunanlıların avantajı engebeli arazi koşulları ve eğitimli ağır piyadelerdir. Nitekim kara savaşında arazi Perslerin süvarilerini hareketsiz kılar. Strateji Yunanlar’ın elinde kalan tek kozdur.

Attika’yı Perslere teslim eden Yunanlılar, Termofil Geçidi’nde Kral Leonidas öncülüğündeki elit birliklerle Pers’lere ağır kayıplar verdirirken, Atinalılar filoları Salamis gibi dar bir körfeze çekerek avantajı sağlar. Pers filoları paramparça olarak Hellaspont’a (Çanakkale) kadar çekilmek durumunda kalır. Mycate zaferi ve kışın bastırması ile Persler geri çekilmek zorunda kalır.

 

2 – Bedir Savaşı ( 624 ) 

Müslümanlığın yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri olan savaştır. O yüzden Bedir savaşının önemi çok yüksektir.

Bu savaş sonrası Medinelilerin çoğunun Müslümanlığı kabul etmesi ve İslam savaş hukukunun bu savaş sonrası elde edilen ganimetler ve esirler üzerine yazılması önemli etkilerdir.

Ticaret yolları bu savaştan sonra Müslümanların kontrolüne geçmiştir.

3 – An Lushan Ayaklanması (755-769)

Evet her ne kadar ayaklanma olarak görülse de tarihte bir çok savaştan kat kat fazla insan ölmüştür.

Bu ayaklanma, Çin devletinde yaşanmıştır ve yaklaşık 40 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Bu rakam o zaman ki tahmini dünya nüfusunun 6’da 1’i olarak düşünülmektedir.

 

4 – Haçlı Seferleri (1096-1270) 

Farklı dinlerin birbiriyle çatışmasının en büyük etkisi olarak görülen Haçlı Seferleri, Papa II. Urbanus’un 1095 yılında yaptığı bir konuşma sonucu tetiklenmiştir. Amaç kaybedilen toprakların geri alınması ve daha çok toprağa sahip olmaktı.

Milyonlarca insan bu asırlarca süren savaşta can vermiş, Devletler el değiştirmiş , yıkılmış ve büyük hasarlar görmüştür.

5 – İstanbul’un Fethi (1453) 

Çağ kapatıp çağ açmak dediğimiz şey işte tam olarak budur.  Bir imparatorluğun sonu olmuş ve imkansız denilen şeyler burada başarılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet genç yaşında tüm Dünya’ya kendini ve Osmanlı Devleti’ni tanıtmıştır.

Avrupa devletlerinin elinden alınan ipek yolları onları yeni arayışlara ve coğrafi keşiflere itmiştir.

Savaştan kaçan Bizanslılar İtalya’ya sığınmış  ve Rönesans devrinin başlamasında büyük adımlar atmışlardır.

6 – Waterloo Savaşı (18 Haziran 1815)

“ Waterloo bir savaş değildir, dünyanın yüzünün değişmesidir” Victor Hugo 

İngiliz-Prusya ittifakı ve Fransızlar arasındaki 1. Dünya savaşı öncesi en kesin ve büyük savaş olarak tarihe geçmiştir.

Yenilgi nedir bilmeyen ve güçlü ordusuyla herkesi deviren bir Napolyon vardı. Korkulu rüya Napolyon’un kaybettiği ve sürgüne gönderildiği savaştır. Yaşamı boyunca bu savaş sonrası sürgünde kalmıştır.

Yukarıda Victor Hugo’nun sözünü dikkate alarak, bu savaşı Napolyon kazanmış olsaydı şuan ülke olarak değil belki Dünya olarak çok daha farklı yerlerde olabilirdik.

7 – Amerikan İç Savaşları (1861-1865)

Köleliğin kalktığı bir savaş olmuştur.  Hatta kısa bir süre sonra köleler oy kullanmaya başlamıştır.

Amerika devleti bölünmekten kurtulmuş oldu ve kölelik düzeni üstüne olan sistem ekarte edilmiş oldu.

8- I. Dünya Savaşı (1914-1918)

Bu savaşın Dünya’ya etkisini anlatmakla bitiremeyiz ama başlıca şunları sayabiliriz.

  • Amerika Dünya’nın süper gücü haline gelmiştir.
  • Avrupa ağır anlaşmalar sonucu Amerika’ya bütün iplerini kaptırmıştır.
  • Avrupa’da birçok yeni devlet kurulmuştur.
  • Avrupa ve Asya devletleri ağır yaralar almıştır. Başta Osmanlı olmak üzere Rusya ve Avusturya büyük yaralar almıştır.
  • En önemlisi sömürgecilik sisteminin adı ve işleyişi değişmiştir.

9 – II. Dünya Savaşı (1939-1945)

Tarihe yön veren en önemli savaşlardan birisi olarak kabul edilir. Haritalar yeniden çizilecektir. Nazi Almanyası olarak kabul edilen Almanya’da Adolf Hitler başa getirilmiş ve ırkçılığın tavan yaptığı, Yahudilerin sorgulanmadan katlediğildiği dönemler başlamıştır.

Bu savaş sonunda Rusya, ABD gibi süper güç olmuştur. Dünya 3’e ayrılmıştır.  ABD ve tarafları, Rusya ve tarafları ve her iki tarafa katılmayan ülkeler olarak ayrılmıştır.

Türkler örnek alındı. Ve Hindistan, Tunus, Pakistan gibi ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler.

10 – Kurtuluş Savaşı (1919-1922)

Bizim için yakın tarihteki en değerli mücadeledir. Nice yiğitler, bu Vatan için canını teslim etmiştir.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kurtuluş Savaşı (İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele), I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kaynak : wikipedia, tarihi olaylar, google, sabah, sözcü,  büyük insanlık tarihi,

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

G-B0ZQSMMP2T