Fatih Sultan Mehmed (1432-1481)

0

Yedinci Osmanlı sultanı olan Fatih Sultan Mehmed, babası II. Murad Han, annesi Hüma hatundur. 30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. İstanbul’un Fethi Fatih Sultan Mehmed‘in saltanı zamanında çağ kapatıp çağ açacak bir ihtişamla gerçekleşti.

Fatih Sultan Mehmed, erken yaşamında koleksiyonculuğu ve büyümesi için çok önemli olan, bilgisini en seçkin bilginlerden öğrendi. İlk öğretmeni Molla Yegan’dı. Daha sonra, Akşemseddin’in bilim ve bilgelik konusundaki uzmanlarının alışkanlıkları disiplinine ünlü din ve bilim meslekleri aldı.

On bir yaşına geldiğinde, idari taraftan tecrübe kazanmak için Manisa yıldız sığınağı olarak atandı. Koleksiyon çok önemli olduğu için Molla Ayas, Molla Gurani ve onun gibi tanınmış diğer alimler de onlara ders veriyorlardı.

Matematik, hendese (geometri), hadis, tefsir, içtihat, kalam ve bilim tarihi de harikaydı.

  1. Mehmed, Manisa sancak iline getirildi, ağabeyi Amasya’nın hükümdarı Alaaddin, saltanatın mirasçısı konumuna geldi. Murad Han oğlu Mehmed’i Manisa’nın başkentine bıraktı.

Ancak, tahta Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuklarından birinin geçişi, Avrupa devletlerini bir kez daha bu ülkenin topraklarına geçirdi. Osmanlı devlet adamları, tecrübeli Murad Han’ı devletin başında, Mehmed’in reddetmesine meydan okumadığı kadar yumuşak bir dönemde görmek istedi. Bir yıl dört ay sonra yerini babasına bırakıp Manisa’ya döndü.

  1. Mehmed in Manisa’ya ikinci kez gelmesi hem Osmanlı devleti hem de birey için çok verimli geçti. Çünkü genç prens bu dönemde akademik etkinlik dolaşımına girmiş ve öğretim elemanlarının yanı sıra bilgi ve tecrübesini arttırmıştır.

Ayrıca, babasının yanındaki orduya katılmaktan çekinmedi. II. Murad, Arnavutluk aleyhinde bir eylemde bulundu, ardından Kosova Muharebesi merkezinde bir savaş izledi. Bu şekilde, komuta etme yeteneğini geliştirmek ve savaş deneyimini artırmak mümkün oldu.

Fiziki Özellikleri

Otuz yıllık bir saltanat dönemi olan Fatih Sultan Mehmed Han, orta boy, kırmızı-beyaz yüzlü, tam gövdeli bir sakal, altın külçeli kalın sakallar, dolu yanaklar, güçlü kollar, hafif kavisli burun, siyah saçlı ve güçlü bir fiziğe sahipti. . Ne istediğini, ne yapabileceğini, kafasındaki harika işleri başarmak için gerekli önlemleri alabilen, yorulmak bilmeyen bir sabrı, sabrı ve sakinliği bilen biridir

Fatih Sultan Mehmed soğukkanlı ve cesurdu. Belgrad döneminde, askerlerin gevşettiğini, düşman hatlarına girdiğini gördüğünde en güzel örneğini gösterdi. İstanbul’daki iskelenin arızalanması nedeniyle atı denize atma cesaretinin güzel bir örneği. “

Çok şefkatli ve hoşgörülü biriydi. İstanbul şehri ve elli gün boyunca sürdüren ve birçok Müslüman’ın şehit edilmesine neden olan sakinleri hakkında gösterdiği şefkat, paha biçilemez. Ancak, Avrupa’nın o döneminde muzaffer bir komutandı ve yakaladığı şehrin insanlarına zulmetmekte ve işkence ederken kendisini doğru gördü. El Fetih, vicdan özgürlüğüne büyük önem verdi. Müslüman olmayan konusunun dine ve tarikatlarına asla dokunmadı ve herkes onu vicdanından kurtardı.

Batılıların iddialarına göre,

Şehre giren Türkler kaleleri yıkmış ya da yakmış ve hiçbir şey bırakmamıştır. Ama onlar kendilerini yeniden,toparladılar. Bizanslılar, duvar kalıntılarını onarmak için kullanılan kiliseyi tamamen tahrip etmiştir. O kadar ki Fatih Sultan Mehmed Büyük Ayasofya’yı yakından izledi ve bir hadisçinin kilisenin taşlarından birini sökmek üzere olduğunu gördü. Askeri ve politik açıdan eşsiz bir dahiydi. Askeri alan başarısının ilk özelliği kılıçla işbirliğidir. Ordunun disiplinine çok dikkat ederdi. En az itaatsizliği ve buna neden olan memurları ağır şekilde cezalandırdı. Orduyu hareket ettirmemiş, planlanmamış, düzensiz ve hevesiyle kan dökmüştür.

Yapılacak Seferlerin başarılı olmasını sağlamak için aylarca bu zamanın tüm ayrıntılarını hazırlamışlardı. Komutanı ve diplomatı her zaman birlikte hareket etti. Hangi devleti keşif etmeyi planlıyorsa, devletinin içsel ve dışsal düşüncelerini, zayıf yanlarını, gücünü ve diğer devletlerle olan düşüncelerini en küçük noktaya kadar inceler ve düşmanın en zayıf ve en güçlü zamanındadır. Keşiflere en yakın olanı bile bilmiyordu ve onları gizli tutmaya büyük özen gösterecekti. “Sadece bir parça sakalın değerli olduğunu biliyorum, onu geçeceğim” diyerek ünlüdür. Başarısının böyle davranmasının ana nedenleri buydu. Nitekim bu hareketin sonunda İsfendiyar Beylik ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kolayca ele geçirdi ve güzel keşifleri başarıyla tamamladı.

Çok başarılı bir diplomatdır. Otuz yıl önce, Asya ve Avrupa’da birkaç cephede beş, on ya da daha fazla devletin olduğu günler vardı. Böyle zamanlarda, düşmanlar güçlerini, politik hikayelerini, vaatlerini ve aralıklı alay ve müttefiklerini birleştirmenin yollarını buldular.

Fatih Sultan Mehmed, orduyu ve donanmayı iyi geliştirmişti. Ordunun silahları birkaç yıl içinde yenilendi ve eskilerin yerine daha fazla muhabir yerleştirildi. Osmanlı filosunun kurucusu Fâtih’tir. Topa gerekli önemi veren ilk köşktür. Fatihten  önce, top tüm dünyadaki sesle düşmanı korkutmak için kullanılıyordu. Büyük kalelerin yerinde yaşayabileceği ve meydan savaşlarında rol oynayabileceği asla düşünülmedi. Tüm bunlara dikkat eden Fatih, canavarınki kadar yüksek olmayan sayı ve çaplarda topların yapılmasına neden oldu. Topların balistik ve gücünü hesapladı.

İstanbul’un Fethi

Konstantinopolis’in fethi ( İstanbul’un Fethi)için hazırlık (bugün İstanbul) 1452’de başladı. Büyük kuşatmak için gerekli olan büyük kanonlar Macaristan’da kalıplandı , Avrupa yakasında Rumeli Kalesi , 16 kuşaktan oluşan güçlü bir filo olan Boğaz’ı kontrol etmek için kuruldu. sayısı askerlere tedarik yolları, çift hale getirilmiştir Bizans kontrol altına alındı ve nihayet bir anlaşmaya tutmak için Cenevizliler ile yapıldı Galata’yı savaş sırasında nötr. 1453 Nisan’ında, ilk Osmanlı sınır kuvvetleri şehrin önünde görüldü, kuşatma başladı. İşte İstanbul’un Fethi için önemli noktalarının kronolojik açıdan inceleyelim.

6 Nisan 1453

Sultan Mehmed , Topkapı Mahallesi’ndeki St. Romanus kapısının yanındaki imparatorluk çadırını kurdu. Şehirdensin kuşatıldı aynı gün Haliç’in için Marmara Denizi karadan.

6-7 Nisan 1453

İlk toplar ateşlendi. Edirnekapı Mahallesi’ndeki bazı kaleler yıkıldı.

9 Nisan 1453

Baltaoğlu Süleyman Bey, Haliç girişine giren ilk saldırıyı başlattı .

9-10 Nisan 1453

Bazı kalelerin üzerinde Boğaz alınmıştır. Baltaoğlu Süleyman Bey, Marmara Adaları’nı ele geçirdi.

11 Nisan 1453

Büyük duvarlar top ateşi ile bombalandı. Burada ve orada delikler ve çatlaklar açıldı.

12 Nisan 1453

Osmanlı filosu koruyan gemilere saldırdı Haliç’e . Hıristiyan gemilerinin zafer kazanması , Osmanlı ordusunun moralini düşürdü. Sultan Mehmed’in emriyle , Bizans gemileri harç ateşi ile dövüldü ve bir kadırga battı.

18 Nisan 1453, Gece

Sultan ilk önemli emri verdi. Saldırı dört saat sürdü, ancak dağıldı.

20 Nisan 1453

Osmanlı filosu ile Papalılar tarafından gönderilen yiyecek ve silahla dolu üç tedarik gemisi bulunan Osmanlı donanması ile dört Bizans savaş gemisi arasındaki Yenikapı mahallesine yakın bir deniz çarpması gerçekleşti . Sultan kıyıya bizzat geldi ve hiçbir şekilde mümkün o gemileri batırmak Baltaoğlu Süleyman Paşa emretti. Osmanlı filosu düşmanın gemilerini durduramadı. Bu başarısızlıkla Osmanlı ordusu moralini kaybetti ve yenilginin işaretlerini gösterdi. Osmanlı askerleri ordudan korumaya başladı. Yakında, Bizans İmparatoru bu durumdan yararlanmak istedi ve barış önerdi.

Teklif, Vezir Çandarlı Halil Paşa tarafından desteklendi , ancak Sultan Mehmed tarafından reddedildi . Kuşatması ve bombardımanı kaleleri toplar ile devam etti.

Bu kaos ve yaygın bir yenilgi duygusu sırasında, Sultan’ın manevi öğretmeni Aksemseddin’den bir mektup fetih hakkında iyi haberler için söz verdi. Bu manevi destekle cesaretlendirilen Fatih Sultan Mehmed saldırıyı arttırdı ve bir sürpriz unsuru eklemeye karar verdi: Dolmabahçe koyuna demirleyen Osmanlı filosu karadan Haliç’e taşınacaktı .

22 Nisan 1453

Sabahın erken saatlerinde, Osmanlı galeğinin limanın tepelerinde aşağı indiğini görünce Bizanslılar şok ve dehşete düştüler . İnekler tarafından taşınan ve yüzlerce askerin halatlarla dengelediği yetmiş gemi, kızaklar üzerinde kaydırıldı. Öğleden sonra, gemiler iyi korunan koyların içindeydi.

Osmanlı filosunun körfezdeki sürpriz görüntüsü, Konstantinopolis’in Bizans sakinleri arasında panik yarattı. Duvar kıyısında Haliç’e bir savunmasız nokta haline geldi ve Bizans kuvvetlerinin bir kısmı orada taşındı. Bu, kara duvarlarının savunmasını zayıflattı.

28 Nisan 1453

Osmanlı gemilerini koyda yakma teşebbüsü, ağır top ateşi ile önlendi. Körfez kıyısında bulunan duvarlara saldırmak için Ayvansaray ve Sütlüce mahalleleri arasında bir köprü inşa edildi .

Cenevizliler tarafından İmparator’a koşulsuz teslim teklifinde bulunuldu. Teslim olsaydı, istediği yere gidebilirdi ve halkının hayatı ve mülkü korunmuş olurdu. İmparator bu teklifi reddetti.

7 Mayıs 1453

Bayrampaşa deresi üzerinde 30.000 kuvvetle üç saatlik bir saldırı başlatıldı; ama başarısız oldu.

12 Mayıs 1453

Tekfur Sarayı ile Edirnekapı arasındaki noktaya yapılan gök gürültülü saldırı , Bizans savunması tarafından yenildi .

16 Mayıs 1453

Yeraltı tüneli Egrikapi yönünde kazıldığında, Bizans yeraltı tüneli ile kesiştiğinde , bir yeraltı çatışması patlak verdi.

Aynı gün Haliç’in girişini engelleyen büyük zinciri kesme denemesi başarısız oldu. Ertesi gün saldırı tekrarlandı, ancak yine başarısızlıkla sona erdi.

18 Mayıs 1453

Osmanlı kuvvetleri, ahşap mobil bir kule kullanarak Topkapı mahallesinin yönünden başka bir saldırı daha başlattı. Bizanslılar geceleri kuleyi yakıp Osmanlılar tarafından doldurulmuştur siperler boşalttı.

Sonraki günlerde, toprak duvarlarının bombardımanına devam edildi.

25 Mayıs 1453

Fatih Sultan Mehmed , İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey’i imparatora son kez teslim olmayı teklif eden bir elçi olarak gönderdi. Bu teklife göre, İmparator ve takipçileri servetlerini alabilir ve diledikleri yere gidebilirler. Kalmaya karar verenler eşyalarını ve mülklerini tutabilirler. Bu teklif de reddedildi.

26 Mayıs 1453

Söylentilere göre, Avrupa ülkeleri ve özellikle Macarlar , kuşatma sona ermediği sürece, Bizanslılara yardım etmek için birliklerini seferber etmeyi planlıyorlardı . Bu söylentileri duyduktan sonra Sultan Mehmed savaş konseyini topladı. Toplantıda Çandarlı Halil Paşa ve partisi önceki pozisyonlarını savundular, yani kuşatmaya son verdiler. Sultan Mehmed hocası Zaganos Paşa ile birlikte öğretmenleri Aksemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev istifa etme fikrine karşı çıktı.

Savaşı sürdürmeye karar verdiler ve Zaganos Paşa hazırlıkları için görevlendirildi.

27 Mayıs 1453

Genel saldırı Osmanlı ordusuna duyuruldu .

28 Mayıs 1453

Ordu ertesi gün saldırıya hazırlanıp dinlenerek günü geçirdi. Askerler arasında tam bir sessizlik vardı. Sultan Mehmed orduyu denetledi ve büyük saldırı için onları teşvik etti.

Öte yandan, Ayasofya Kilisesi’nde dini bir tören düzenlendi . İmparator, insanları savunmaya katılmaya çağırdı. Bu, son Bizans töreni olacaktı.

29 Mayıs 1453
  1. Mehmet Konstantinopolis’i fethetti

Saldırı için yerleştirilen müfrezeler. Sultan Mehmed gece yarısına saldırı emri verdi. Konstantinopolis’in içinde askerler savaş için konumlanırken insanlar kiliseleri doldurdular .

Osmanlı ordusu son saldırılarını başlattı. İlk saldırı piyade tarafından yapıldı ve bunu Anadolu askerleri izledi . 300 Anadolu askeri öldürüldüğünde, Yeniçeriler saldırılarına başladı. Sultan Mehmed’in varlığıyla, Osmanlı ordusu motive edildi ve el ele savaşlar başladı. İlk dikilen genç asker, Ulubatlı Hasan, Osmanlı bayrağı üzerinde Bizans arazi duvarı , şehit oldu. Yeniçerilerin Belgradkapı mahallesinden girişleri ve Edirnekapi cephesindeki son savunucuların teslim edilmesi üzerine, Bizans savunması çöktü. İmparator sokak çatışmalarında öldürüldü.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

G-B0ZQSMMP2T