Moleküler Genetik Yöntemler

0

MOLEKÜLER GENETİK YÖNTEMLER
Moleküler biyoloji ve genetik tanımını yapmamız gerekir ise virüsler ve tek hücreli olan canlılardan (basit mikroorganizmalar) insan gibi büyük, karmaşık olan canlılara kadar hayatın moleküler olan temellerini, canlıların birbiri ve cansız çevreleri ile ilişkilerini araştıran güncel ve her geçen gün daha da popülerleşen bir bilim dalı olma özelliği taşımaktadır.

Moleküler genetik yöntemler de bu bilimin bir parçasını oluşturmaktadır.

Moleküler biyoloji

Bütün dünyada genlerin yerini saptamak, her özelliği ile ayrıştırıcı özelliğini ortaya koymak ve bir çok alanı içinde barındıran popüler bilim dallarından biri olarak gösterilmektedir moleküler biyoloji.

Moleküler genetik ise biyoloji biliminin bir alt basamağını oluşturmaktadır. Moleküler genetik yöntemler ise tam olarak bu noktada bulunmaktadır.

Moleküler genetik

Genetik; canlı organizmalarında kalıtım ve çeşitliliği ana konusu kabul etmekte olan bir bilimdir. Canlıların sahip olmuş olduğu bütün özellikleri kuşaktan kuşağa nesilden nesile nasıl aktarılacağının araştırılması yapılır genetik bilimi ile. Başlıca konuları ise DNA sentezi, RNA sentezi ve de PROTEİN sentezidir.

Genetik bilgi protein sentezine akar yani DNA RNA PROTEİN gibi bir zincir oluşmuş olmaktadır.

DNA: Tüm canlı olmakta olan organizmalarda genetik materyal, ökaryotlarda çekirdekteki kromozomlar üzerinden taşımaktadır. Ve bu zincir oldukça uzundur. Örnek vermek gerekir ise insan DNA zinciri 247 milyon baz çifti içeren bir uzunluktadır.
GEN: DNA boyunca kromozom üzerinde bulunmakta olan spesifik bir nokta üzerinde olan birikmiş kalıtsal bir birim olma özelliği taşımaktadır.
KROMOZOM: genleri içinde içermekte olan ve diziye karışmakta olan linear DNA ve protein ortaklığına verilen isimdir.
GENOTİP: Bir organizmanın genetik yapısına verilmiş olan isimdir.
FENOTİP: Bir organizmanın genetik çatı ve çevre ile çevrelenmiş olan bir arada görünen özellikleridir.
ALEL: Bir kromozom parçasından elde edilmekte olan, lok usundan elde edilen bir DNA nükleotid dizisinin alternatif olan versiyonlarından her birine verilen isim olma özelliğini taşımaktadır.
POLIMIRFIZM: popülasyonda iki veyahut ta daha çok alternatif genotiplerin de varlığını ortaya koyar, popülasyonda bireysel çeşitliliğin de derecesi önemli olarak dikkate alınmaktadır.

Süper sarmal DNA

Pozitif süper sarmal normal olarak DNA replikasyonu esnasında, sırasında gözlemlenmektedir. Negatif süper sarmal normal olarak nükleozomlarda gözlemlenir ve Z DNA oluşumu ile biterek son bulmaktadır. Z DNA sola doğru oluşmakta olan bir sarmaldır. Adeta zig-zag oluşturmuş olan fosfatlar ile alakalıdır.

Aslında bundan dolayı da bir nevi Z ismini almıştır. Z DNA pirimidinlere alternatif bir purinler olduğunda da görülmektedir. ( sarmal düzen üzerinde) B DNA’nın Z DNA’ ya aktarımı, geçişi sırasında, esnasında 5-metilsitozin ile kolayca ayırma işlemi yapılır bu negatif süper sarmal RNA sentezini de etkileyebilmektedir.
Nükleazlar fosfodiester bağlarını çözer, adeta koparır. Bu işleme ise de hidroliz adı, ismi verilmektedir. Ekzonükleazlar terminal olan nükleotidleri birbirinden de koparırlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

G-B0ZQSMMP2T