Tarama Etiketi

hititler

Hitit Medeniyeti

Hitit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur? Hitit medeniyeti Anadolu’ya, Kafkasya, Çanakkale Boğazı ya da Karadeniz’den geldiklerine dair çeşitli görüşler vardır. En genel kabul edilen görüş ise Kafkasya’dan Anadolu’ya indikleridir. Hitit medeniyetinin tarihteki bilinen ilk kralları, Kuşşara kralı Pithana, ilk yerleştikleri yer ise Kuşşara’dır. Pithana’nın oğlu Anitta zamanında başkentleri Nesa olmuştur. Anitta, Hatti medeniyetinin başkenti Hattuş’un, zengin topraklara sahip zengin bir yer olduğunu düşünerek işgal etmiştir. Fakat…

Asur Medeniyeti (MÖ 1900-MÖ 612)

Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız ovalarına seyre daldığımızda tüm halkların iç içe geçtiğini, kültürlerin doyasıya yoğurulduğunu görürüz. Sümer'den Babil'e Akad'tan Asur'a uygarlıkların izlerini birlikte süreriz. Şehir devletlerinden Asur İmparatorluğu'na giden yolun mayası işte buradadır. Asur krallığının kuruluşu MÖ 1900 yıllarında söz sahibi olmaya başlayan Sami kabile liderliğine dayanır. Yükselen Aşur kentinin sakinleri ise, doğru stratejilerle Kapadokya'ya kadar uzanan kervan ticaretinin tek hakimi olacaktır. Kraş…

Anadolu’nun Işık İnsanları Luviler Kimdir?

Anadolu'nun Işık İnsanları Luviler Kimdir? Alman jeoarkeolog Eberhard Zangger, “Luviler ve Troya Savaşı” adlı kitabında Anadolu’da çok eski kültüre sahip Luvi adında bir halkın yaşadığını, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı ideolojik nedenle bu kültürü görmezden geldiğini savunuyor. Zangger, Miken krallığının, Troya’ya savaş açmasının sebebinin, Ortadoğu’yu yakıp yıkan ve büyük bir imparatorluk kuran Luvileri yok etmek olduğunu ve sonunda Troya’yı yerle bir ettiklerini iddia ediyor. Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunmuş ve…