Tarama Etiketi

babil

Büyük İskender

Büyük İskender Helenistik Dönem Büyük insanların büyük arzuları olur. İskender, bilinen dünyanın peşine düştü ve sıradan bir askerin Makedonya'dan Hindistan'a uzanan yolculuğuna eşlik etti. Sonuçta onca yıkım, iki büyük uygarlığın kesiştiği kentlerin yükselmesine vesile oldu. Büyük İskender'in Uzun Yolculuğu Yunanistan'daki iç savaş tüm şehir devletlerini zayıflatırken, kuzeyde, yani Makedonya'da savaş beyleri gitgide güçlenmekteydi. Makedonya'daki yapılanma, yaşayış biçimi, Atina'ya benzemezdi ama Makedonya Beyleri Yunanca…

Asur Medeniyeti (MÖ 1900-MÖ 612)

Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız ovalarına seyre daldığımızda tüm halkların iç içe geçtiğini, kültürlerin doyasıya yoğurulduğunu görürüz. Sümer'den Babil'e Akad'tan Asur'a uygarlıkların izlerini birlikte süreriz. Şehir devletlerinden Asur İmparatorluğu'na giden yolun mayası işte buradadır. Asur krallığının kuruluşu MÖ 1900 yıllarında söz sahibi olmaya başlayan Sami kabile liderliğine dayanır. Yükselen Aşur kentinin sakinleri ise, doğru stratejilerle Kapadokya'ya kadar uzanan kervan ticaretinin tek hakimi olacaktır. Kraş…

Babil Uygarlığı(MÖ 1900- MÖ 539)

Kim derdi ki günümüz fırat nehrinin kavruk kıyılarında astronomlar yetiştiren, asma bahçeleriyle rakiplerini büyüleyen bir uygarlık yükselecek? Babil'den bahsediyoruz. Bereketli Hilal'in gözdesi. Mezopotamya tarihi ufak kasabaların koca krallıklara dönüşmesinin hikayesidir. büyük Akad komutanı Sargon (MÖ 2350), Sümer şehirlerinin hakimi olmaya başladığında ufak bir kasaba olan Babil'in payına da göçebe Amoritlerini  göçü düşmüştü. Amorit Hanedanlığı döneminde Babil kasabası büyük gelişme göstererek şehirleşti. Fırat…