Sabiler’in Kutsal Kitapları

1

Anadolu’nun bilinen en eski kültür miraslarından biri de Sabiler‘e aittir. Urfa yöresinde bulunan, bağımsız bir devlet kurmamış gizemli bir toplum olarak tarih sahnesinde yer almış ve Kur’an-ı Kerim’de de isimleri kitap ehilleri arasında geçen, İslamiyet’ten önceki toplumlardan biridir. Kökenleri ve kimlikleri hakkında klasik tarih bilimciler tarafından yeterli bilgi verilememiştir.

İslamiyet’in yayılma yıllarında Mezopotamya’da olduğu gibi Anadolu’nun Güney bölgelerinde Sabilik inancı hüküm sürmekteydi. Anadolu’nun Bizans yönetimindeki topraklarında Hristiyanlık ön plandaysa da, özellikle Doğu Anadolu’da, Fırat çevrelerinde Sabiler çoğunluktaydı.

Günümüzde yalnızca Irak’ta, Dicle ve Fırat kıyılarında yaşayan, sayıları 20.000 civarında olan Sabiler’in bugünkü dini ile ilk dönemlerdeki özgün Sabilik arasında çok büyük farklar vardır. Dinsel ve ezoterik metinlerini kısmen koruyabilmişlerse de, inisiyatik özelliklerini artık yitirmiş d

Mu kültüründe olduğu gibi Sabiler de Güneş çok önemli bir sembol olarak kullanılıyordu. Bu nedenle tarih sayfalarında Sabiler’in inanç sistemleri anlatılırken “Güneş Kültü”nün inançlarında çok önemli bir fonksiyon gördüğünden sözedilir. Sırlarla dolu ve dışarıdan bakıldığında hiç bir şey anlaşılmayan çok ilginç ayinler yapan Sabiler ; Hermes, Orfe, Eflatun gibi inisiyeleri de yakından tanıyorlardı …

Sabiler’in gizli öğretilerinin sırlarım içeren günümüze kadar gelebilen kitapları, dinsel ve sosyal kültürleri hakkında önemli bilgileri edinmemize olanak sağlamıştır.

Sabiler İçin Tespit Edilebilen Temel Kitapları 

SİDRA RABBA (Büyük Kitap)

Kutsal kitaplarının temelini oluşturur. 20. Yüzyıl’da Almanca ve İngilizce’ye çevrilen kitap iki ciltten oluşmuştur. Birinci cilt mitolojik, dinsel ve kozmolojik konuları içerir. İkinci cilt ruhlar kitabı olarak nitelendirilir. Ruh, ruhun kurtuluşu, arınması ve ruhun ışık alemine yükselişi ikinci cildin ana temasıdır.

DRAŞİA-D-YAHYA (Yahya’nın Öğrettikleri)

Sahiller İsa Peygamberi de vaftiz eden ve tarihte Vaftizci Yahya olarak tanınan peygambere çok önem verirler. Sabi Geleneği’ne göre Yahya Peygamber doğduktan kısa bir süre sonra “Işık Güçleri”nce “Ak Dağlar”a götürülmüş ve 22 yaşına kadar orada “Işık Elçileri”nden “Anuş Utra” tarafından eğitilmiştir. İnisiyatik bilgilerin mitolojik ögeler kullanılarak sembolik bir şekilde anlatıldığı kitapta ayrıca “İlahi Alem” ve İlahi Alem’ den yeryüzüne gelen vazifeliler hakkında açıklamalar vardır. Sabiler’in ezoterik içerikli en önemli kitaplarıııdan biridir.

QOLASTA

Sabi Dini’ne ait ibadet, ritüel ve üstü örtülü bir şekilde majik uygulamalarını anlatır.

ALF TRİSAR ŞUİALİA (Binoniki Soru)

Soru cevap şeklindeki diyaloglardan oluşur. Soruyu soran bir inisiye adayıdır. Cevap veren ise Mara-d-Rabuta isimli bilge bir varlıktır. Kitap mitolojik eğitim sisteminin unsurlarını içeren bir yapıya sahiptir. Mitolojik sembollerle meseleler anlatılmıştır.

ALMA RİŞAİA RABBA – ALMA RİŞAİ (Büyük İlk Alem – Küçük İlk Alem)

Yalnızca inisiye rahipler tarafından okunmasına izin verilen bir kitaptır. İçerdiği gizli bilgiler son derece ağır bir şifrelendirme yöntemiyle gizlenerek, sembolik bir dille kaleme alınmıştır.

DİVAN MALKUT A ALAİT A (İlahi Melekut Divanı)

Evrensel İdare Mekanizması ‘nın bir bölümünü oluşturan ve “Melekut Alemi” olarak isimlendirilen plan ve bu plana ait evrensel bilgileri içerir.

TARASA-D-TAGA-D-ŞİŞLAM RABBA (Yüce Şişlam’ın Rahipliğe Girişi)

İnisiyasyona giriş bilgilerini içerir. Aynı zamanda inisiyasyonun aşamaları ve temel prensipleri de kitapta yer alır.

HİBİL ZİV A

İnisiyasyonun asıl konusu olan “arınmak” ve “aydınlan mak” için izlenecek temel yolun pratik uygulamaları yine sembolik bir üslupla anlatıldığı bir kitaptır. İnsanlığın aşamalı aşağıya inişi ve tekrar yukarıya çıkışı kitabın ana konusudur. Aynı zamanda inisiyasyonda cehenneme iniş sembolüyle dile getirilen astral tortularla mücadele ve bu mücadelenin sonucunda inisiye adayının arınmış bir varlığa dönüşme süreci anlatılır. Kitapta asıl vaftizin astral temizlik olduğu, bildiğimiz anlamdaki su ile yapılan vaftizin ise ruhun arındırılışının sembolik bir ritüleden ibaret olduğu izah edilmektedir.

DİVAN-IABATUR

Ruhun ölüm ve ölüm ötesi deneyimlerini anlatan çok önemli bir kitaptır. Ölümden sonra neler oluyor? Bu son derece ayrıntılı bir şekilde kitapta ele alınmış durumdadır. Bilgiler son derece açık ve nettir.

Yukarıdaki kitaplarının haricinde astroloji, maji, simya, kehanet ve okült sırlara ilişkin çeşitli kitapları daha vardır.

Günümüze kadar gelebilen tüm bu metinlerin kopyalarının zaman içinde değişime uğradığı ve ilk hallerinden oldukça uzaklaştıkları bilinmektedir. Ancak bu halleriyle bile, “Sabililik Gizli Öğretisi” hakkında hiç değilse temel bir takım verilere ulaşılabilmektedir.

Kaynak: AA

1 yorum
  1. Dilek diyor

    Sabilerin kutsal kitaplarındaki yazının görseleri urfanın neresinde ? arkadaşlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

G-B0ZQSMMP2T