Tarama Etiketi

hattuşa

Hitit Medeniyeti

Hitit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur? Hitit medeniyeti Anadolu’ya, Kafkasya, Çanakkale Boğazı ya da Karadeniz’den geldiklerine dair çeşitli görüşler vardır. En genel kabul edilen görüş ise Kafkasya’dan Anadolu’ya indikleridir. Hitit medeniyetinin tarihteki bilinen ilk kralları, Kuşşara kralı Pithana, ilk yerleştikleri yer ise Kuşşara’dır. Pithana’nın oğlu Anitta zamanında başkentleri Nesa olmuştur. Anitta, Hatti medeniyetinin başkenti Hattuş’un, zengin topraklara sahip zengin bir yer olduğunu düşünerek işgal etmiştir. Fakat…